Winkeltas bekijken

Beleid van Scentsy inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bijgewerkt op 11 januari 2024

I. De verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie

Scentsy, Inc. ('Scentsy') kan persoonlijke informatie over u verzamelen. Persoonlijke informatie is elke informatie met betrekking tot een identificeerbare persoon die door dergelijke informatie direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt op elk moment dat u contact hebt met Scentsy of een aan Scentsy verbonden onderneming worden gevraagd uw persoonlijke informatie te verstrekken. Scentsy en zijn verbonden ondernemingen kunnen deze persoonlijke informatie met elkaar delen en gebruiken in overeenstemming met het Beleid inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan ook met andere informatie worden gecombineerd om onze producten, diensten, content en reclame te verbeteren. U bent niet verplicht om de door ons verzochte persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we misschien niet in staat zijn u onze producten of diensten te verstrekken of uw vragen te beantwoorden.

II. Welke persoonlijke informatie verzamelen we
 • Als u een Scentsy-account voor consulenten maakt, een product koopt of contact opneemt met Scentsy, verzamelen we verschillende soorten informatie, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Als u een product koopt, verzamelen we ook betalingsinformatie van u.

 • Als u een onafhankelijke Scentsy-consulent bent en informatie over uw klanten verzamelt en die informatie vervolgens naar Scentsy uploadt, slaat Scentsy de persoonlijke informatie van uw klanten op die u op de servers van Scentsy hebt geüpload. Als u een klant bent en uw persoonlijke informatie op een Scentsy-website indient, slaat Scentsy die persoonlijke informatie op op Scentsy servers.

III. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken
 • Met de persoonlijke informatie die we verzamelen, kunnen we u informeren over productaankondigingen van Scentsy, software-updates, komende evenementen en meer. Als u liever niet op onze mailinglist staat, kunt u zich afmelden door op de afmeldlink te klikken in de laatste e-mail die u van Scentsy ontving. U hebt de optie zich af te melden van een individuele lijst of van alle Scentsy-lijsten.

 • We gebruiken persoonlijke informatie ook om ons te helpen bij het creëren, ontwikkelen, uitvoeren, leveren en verbeteren van onze producten, diensten, content en reclame, om verliezen te voorkomen en om fraude te bestrijden.

 • We kunnen uw persoonlijke informatie, inclusief geboortedatum, gebruiken om uw identiteit te verifiëren, te helpen met de identificatie van gebruikers en om gepaste diensten te bepalen. We kunnen bijvoorbeeld de geboortedatum gebruiken om de leeftijd van Scentsy-consulenten of -klanten te bepalen.

 • Als u een consulent bent, kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen van onze voorwaarden en beleid. Omdat deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Scentsy, kunt u zich niet afmelden voor deze communicatie.

 • We kunnen persoonlijke informatie ook voor interne doeleinden gebruiken, zoals accountantscontrole, gegevensanalyses en onderzoek om de producten, diensten en klantcommunicatie van Scentsy te verbeteren.

IV. De verzameling en het gebruik van niet-persoonlijke informatie

We verzamelen ook informatie op zodanige wijze dat een specifieke persoon niet kan worden geïdentificeerd. We kunnen niet-persoonlijke informatie voor elk doel verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hier volgen enkele voorbeelden van niet-persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

 • We kunnen informatie verzamelen zoals taalvoorkeur, postcode, netnummer, unieke apparaatidentificator, referrer-URL en de tijdzone waar een Scentsy-product wordt gebruikt, zodat we klantgedrag beter kunnen begrijpen en onze producten, diensten en reclame kunnen verbeteren.

 • We kunnen niet-persoonlijke informatie over klantenactiviteiten op al onze websites verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd en gebruikt om ons te helpen onze klanten van nuttigere informatie te voorzien en om vast te stellen voor welke delen van onze website, producten en diensten de meeste belangstelling bestaat.

 • We kunnen informatie over uw gebruik van onze diensten verzamelen en opslaan. Deze informatie kan worden gebruikt om de relevantie van de resultaten van onze diensten te verbeteren.

V. Cookies en andere technologieën

De websites, e-mailberichten en advertenties van Scentsy kunnen gebruikmaken van 'cookies' en andere technologieën, zoals tracking, re-marketingtags en pixels gebaseerd op context (bijv. een zoekopdracht, een kanaal dat u leest of afgeleide interesses). Deze technologieën stellen ons in staat om gebruikersgedrag beter te begrijpen, laten zien welke delen van onze websites door mensen zijn bezocht en faciliteren en meten de effectiviteit van reclames en internetzoekopdrachten. We behandelen de door cookies en andere technologieën verzamelde informatie als niet-persoonlijke informatie. Uw interactie met Scentsy vormt de basis van het ontwerpen en doelgericht maken van onze reclame. Als u geen reclame van Scentsy wilt ontvangen die is afgestemd op uw interesses, kunt u ervoor kiezen om de advertenties te beperken. U wordt afgemeld voor het ontvangen van dergelijke reclame, ongeacht welk apparaat u gebruikt. U kunt nog wel reclames blijven zien afhankelijk van de context, zoals een zoekopdracht of een kanaal dat u leest. Scentsy en onze partners gebruiken ook cookies en andere technologieën om te onthouden hoe u onze website hebt gebruikt. Ons doel in deze gevallen is uw ervaring met Scentsy gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken en om u betere klantenservice te kunnen bieden. Als u advertenties wilt beperken, kunt u cookies en andere trackingtools in uw browserinstellingen uitschakelen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van de Scentsy-website niet langer beschikbaar zijn nadat u de cookies hebt uitgeschakeld.

We verzamelen sommige informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie omvat Internet Protocol (IP)-adressen, browsertype en taal, internetserviceprovider (ISP), verwijzende en exitwebsites en -programma's, besturingssysteem, datum/tijdstempel en clickstream-gegevens. We gebruiken deze informatie om de website te beheren, om over gebruikersgedrag op de website te leren, om onze producten en diensten te verbeteren en om demografische informatie over onze gebruikersgroep in zijn geheel te verzamelen. Scentsy kan deze informatie ook in onze marketing- en reclamediensten gebruiken.

We kunnen in sommige gevallen een 'doorklik-URL' gebruiken die gekoppeld is aan content op de Scentsy-website. Als klanten op een van deze URL's klikken, kunnen ze naar een afzonderlijke webserver worden gestuurd voordat ze op de bestemmingspagina op onze website aankomen. We volgen deze doorklikgegevens om te bepalen wat de belangstelling in bepaalde onderwerpen is en om de effectiviteit van onze marketingcommunicatie te meten.

VI. Openbaarmaking aan derden

Scentsy kan soms bepaalde persoonlijke informatie beschikbaar maken aan strategische partners die met Scentsy werken om producten en diensten te verstrekken of die Scentsy helpen om aan klanten te verkopen. Persoonlijke informatie wordt alleen door Scentsy gedeeld om onze producten, diensten en reclame te verstrekken of verbeteren. Deze info wordt niet gedeeld met derden voor hun marketingdoeleinden.

 • Upline en downline consulenten. Als u een Scentsy-consulent bent, verstrekt Scentsy uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres aan consulenten binnen uw team en groep zodat u voordeel kunt genieten van team- en groepstraining en leuke evenementen, en zodat u uw team en groep ondersteuning kunt verlenen.

 • Dienstverleners. Scentsy deelt persoonlijke informatie met bedrijven die diensten verlenen zoals informatieverwerking, afhandeling van klantbestellingen, het leveren van producten aan u, het beheren en verbeteren van klantengegevens, het verstrekken van klantenservice en het bepalen van uw belangstelling in onze producten en diensten. Scentsy deelt uw informatie ook met financiële instellingen die betaaldiensten verstrekken voor consulenten en klanten. Deze bedrijven zijn verplicht om uw informatie te beschermen en kunnen overal waar Scentsy actief is gevestigd zijn.

 • Juridisch. Scentsy kan op grond van de wet of verzoeken van overheidsinstellingen binnen of buiten uw land of woonplaats of wegens procesvoering verplicht zijn uw persoonlijke informatie te openbaren. We kunnen informatie over u ook openbaren als we vaststellen dat dit met het oog op de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere kwesties van openbaar belang nodig of passend is. Verder kunnen we informatie over u openbaren indien we vaststellen dat de openbaring redelijkerwijs nodig is om onze voorwaarden af te dwingen of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

 • Bedrijfsmatige verandering. We kunnen in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van Scentsy persoonlijke informatie die we verzamelen aan de betreffende derde overdragen.

VII. Bescherming van persoonlijke informatie

Scentsy neemt de beveiliging van uw persoonlijke informatie erg serieus. Als uw persoonlijke informatie door Scentsy wordt opgeslagen, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang die zich in faciliteiten bevinden die gebruikmaken van fysieke beveiligingsmaatregelen. Als u gebruikmaakt van bepaalde Scentsy-producten en -diensten die inherent publieksgericht zijn, zoals het plaatsen van berichten op social media (zoals een Scentsy Facebookgroep), zijn de persoonlijke informatie en content die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen die door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent in deze gevallen verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u deelt of verzendt. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres in een forum deelt, dan is die informatie openbaar. Zorg ervoor dat u hier zorgvuldig mee omgaat.

VIII. Persoonlijke informatie bewaren

Als u een Scentsy-consulent bent, bewaart Scentsy uw persoonlijke informatie zolang u een Scentsy-account hebt. Nadat uw Scentsy-account is opgezegd, of als u een Scentsy-klant (geen consulent) bent, bewaren we uw persoonlijke informatie voor zolang als nodig is om het doel zoals uiteengezet in deze AVG te vervullen, tenzij er op grond van de wet een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is.

IX. Toegang tot persoonlijke informatie

U kunt er als Consulent voor zorgen dat uw contactinformatie en voorkeuren juist, volledig en bijgewerkt zijn door naar het tabblad Account op uw Workstation te gaan.

Voor andere persoonlijke informatie die we houden, verstrekken we u op uw verzoek toegang (inclusief een kopie). Het staat ons vrij om verzoeken af te wijzen omdat deze lichtzinnig, beledigend of heel erg onpraktisch zijn, als de privacy van anderen hiermee in het geding komt of waarvoor toegang anderszins niet door lokale wetgeving vereist is. Stuur voor toegang tot informatie of om die te corrigeren of verwijderen een e-mail naar: gdpr@scentsy.com.

X. Kinderen en onderwijs

We begrijpen hoe belangrijk het is om extra voorzorgsmaatregelen te treffen om de privacy en veiligheid te beschermen van kinderen die Scentsy-producten en -diensten gebruiken. Het is kinderen jonger dan 10 jaar niet toegestaan om hun eigen Scentsy-ID te maken. Een ouder moet in dat geval het account maken en zijn/haar informatie aan Scentsy doorgeven. Als we vernemen dat we de persoonlijke informatie van een kind jonger dan 18 jaar hebben ontvangen, verwijderen we deze informatie zo snel mogelijk.

XI. Websites en diensten van derden

De websites, producten, programma's en diensten van Scentsy kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derden gebruiken of aanbieden. Op de informatie die door derden wordt verzameld, zijn de privacyrichtlijnen van deze derden van toepassing. We raden u aan om meer te weten te komen over de privacypraktijken van die derden.

XII. Uw rechten ingevolge de AVG

Als u een staatsburger of inwoner bent van een land in de Europese Unie, verstrekt de AVG u de volgende rechten:

 • Toegang tot uw persoonlijke informatie. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonlijke informatie die onderworpen is aan verwerking door Scentsy. Er wordt binnen een kalendermaand na het verzoek kosteloos voldaan aan gewone verzoeken. Scentsy kan redelijke kosten in rekening brengen voor buitensporige, onredelijke of herhaaldelijke verzoeken. Scentsy kan in dat geval ook meer tijd nemen om aan uw verzoek te voldoen. Scentsy kan gebruikmaken van redelijke middelen om uw identiteit te bevestigen voordat er aan een verzoek om informatie wordt voldaan om te voorkomen dat frauduleuze verzoeken worden ingewilligd. Stuur een verzoek om een kopie van uw persoonlijke informatie naar: gdpr@scentsy.com

 • Het corrigeren van uw informatie. Als uw persoonlijke informatie onjuist of achterhaald is, heeft u het recht om deze info te corrigeren. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: gdpr@scentsy.com. Als u een consulent bent, kunt u uw informatie ook bijwerken via het tabblad Account op uw werkstation.

 • Het recht om vergeten te worden. U hebt het recht om door Scentsy te worden vergeten. Stuur om dit recht uit te oefenen een e-mail naar: gdpr@scentsy.com. We voldoen binnen een kalendermaand kosteloos aan uw verzoek door uw account en al uw informatie die onderworpen is aan verwerking door Scentsy te verwijderen. Nadat uw verzoek is ingewilligd, hebt u natuurlijk geen toegang meer tot producten van diensten van Scentsy, tenzij u een nieuw Scentsy-account maakt. Scentsy kan gebruikmaken van redelijke middelen om uw identiteit te bevestigen voordat er aan een verzoek om informatie wordt voldaan om te voorkomen dat frauduleuze verzoeken worden ingewilligd.

 • Het beperken van de verwerking van uw informatie. U kunt verzoeken dat uw informatie niet via Scentsy-partners wordt verwerkt. Stuur om dit verzoek in te dienen een e-mail naar: gdpr@scentsy.com. U kunt zelfs specificeren welke derden uw informatie niet mogen verwerken. Er wordt binnen 30 dagen nadat u het verzoek indient kosteloos aan uw verzoek voldaan. Houd er wel rekening mee dat sommige van onze partners essentieel zijn voor onze diensten. Dus als u deze partners blokkeert, kunnen er diensten van Scentsy zijn die niet meer voor u beschikbaar zijn.

 • Portabiliteit. U hebt het recht om een kopie in een draagbaar formaat te ontvangen van uw persoonlijke informatie die onderworpen is aan de verwerking door Scentsy of om dit rechtstreeks over te dragen van Scentsy naar een andere partij. Er wordt binnen een kalendermaand na het verzoek gratis voldaan aan gewone verzoeken. Scentsy kan gebruikmaken van redelijke middelen om uw identiteit te bevestigen voordat er aan een verzoek om de overdracht van informatie aan een andere partij wordt voldaan om te voorkomen dat frauduleuze verzoeken worden ingewilligd. Stuur om een kopie van uw persoonlijke informatie in een draagbaar formaat te ontvangen of om de directe overdracht van uw informatie te verzoeken een e-mail naar: gdpr@scentsy.com.

Uw verantwoordelijkheden ingevolge de AVG: Indien u een Scentsy-consulent bent, bent u een bedrijfseigenaar die Scentsy-producten aan uw klanten verkoopt. Scentsy is met betrekking tot de klantgegevens die u aan Scentsy verstrekt de gegevensbeheerder en zal aan zijn verplichtingen ingevolge de AVG voldoen. Met betrekking tot uw klanten bent u waarschijnlijk de gegevensbeheerder. Als een van uw klanten staatsburgers of inwoners zijn van een land in de Europese Unie, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan uw verplichtingen als gegevensbeheerder ingevolge de AVG. Als u klantgegevens op een andere locatie dan Scentsy-servers opslaat, dient u uw klanten de rechten te verlenen zoals wordt uiteengezet neergelegd in het AVG-beleid. De eenvoudigste manier voor u om aan de AVG te voldoen is om alle klantgegevens via uw werkstation bij Scentsy op te slaan. Maar als u ervoor kiest om klantgegevens elders op te slaan, dient u een juridisch adviseur naar keuze te raadplegen voor advies over wat u moet doen om de AVG na te leven.

XIII. Onze bedrijfsbrede inzet voor uw privacy.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig is, communiceren we onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan Scentsy-medewerkers en zorgen we voor de strikte naleving van privacymaatregelen binnen het bedrijf.

XIV. Vragen omtrent privacy.

Indien u vragen hebt of bezorgd bent over het AVG-beleid van Scentsy of de gegevensverwerking, of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke inbreuk op lokale privacywetgeving, wordt u verzocht een e-mail te sturen naar: gdpr@scentsy.com. Ons toegewijde team beantwoordt elke vraag over privacy en reageert op elk verzoek om toegang of downloaden. Mogelijk hebben we meer informatie over u nodig om op uw verzoek te reageren. Als u ontevreden bent met het antwoord dat u ontvangt, kunt u uw klacht doorverwijzen naar de betreffende regelgevende instantie in uw rechtsgebied. We zullen u op verzoek informatie geven over de relevante klachtprocedures die in uw omstandigheden van toepassing kunnen zijn. Als u in de Europese Economische Ruimte woont en contact met ons wilt opnemen met een vraag of om uw wettelijke rechten uit te oefenen, wordt u verzocht contact op te nemen met onze vertegenwoordiger in de EU:

Sarah Johal
Scentsy UK, PTY LTD
11th Floor, Two Snowhill
Birmingham, West Midlands
England B4 6WR
UK 0044 7402 001827
mailto:sjohal@scentsy.com

XV. Updates van het AVG en privacybeleid.

Scentsy kan zijn AVG en privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen zoals gepubliceerd op onze website.